Naročnik:
 Center za kulturo, šport in prireditve Izola

 Oblikovanje celostne grafične podobe:
 Vesna Širca

 Izvedba celostne grafične podobe:
 Moare

 Programiranje, tehnična podpora in izvedba spletne strani:
 Erik Pibernik