Art kino Odeon Art kino Odeon

Pogovori ob sredah: Jezik (nikoli) ne počiva – Vesna Mikoličk (nikoli) ne počiva – Vesna Mikolič

Conversazioni di mercoledi: Vesna Mikolič, 2021, Slovenija


Režija: Erik Toth
Jezik: slovenski

Igrajo: Erik Toth, Vesna Mikolič

Pogovor, 01h00min

17.03.2021 ob 20.00 Pogovori ob sredah


V sredo 17. 3. se bomo pogovarjali o slovenskem jeziku in o slengu z Vesno Mikolič

O gostji
Profesorica slovenskega in italijanskega jezika, doktorica jezikoslovja, redna profesorica in znanstvena svetnica, esejistka in publicistka. Je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper in predavateljica na Katedri za slovenski jezik in književnost Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu. Raziskovalno se ukvarja z jezikom in kulturo, medkulturno pragmatiko, nenasilno komunikacijo, pomenoslovjem, leksikologijo, jezikom znanosti, turizma in književnosti. Utemeljila je pojem medkulturne slovenistike in zasnovala model medkulturnega poučevanja jezika in književnosti za preprečevanje konfliktov TILKA. Je avtorica preko 500 znanstvenih člankov, monografij, esejev in drugih bibliografskih enot. S predavanji je gostovala na mnogih tujih univerzah v ZDA, Kanadi, Rusiji, na Japonskem, v državah EU in nekdanje Jugoslavije. Bila je vodja nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov in je vodja raziskovalnega programa “Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja”. Sodelovala je v programskih odborih več mednarodnih znanstvenih konferenc, med drugim je bila vodja konference ob začetku predsedovanja Slovenije Evropski uniji in začetku Evropskega leta medkulturnega dialoga. Tesno sodeluje s Slovensko matico, kjer je članica Upravnega odbora in Založniškega odseka ter vodja Odseka za slovenski jezik. Je članica Slovenskega centra PEN in uredniškega odbora več mednarodnih znanstvenih revij Annales (Koper), Colloquium (Celovec) in Croatian Journal of Education (Zagreb) ter sourednica knjižne zbirke Pont (Koper, Ljubljana). Za svoje delo je prejela študentsko Prešernovo nagrado in več nagrad za znanstveno odličnost.

 

Pomagate si lahko s tem linkom
https://www.facebook.com/kulturnicenter.izola

Predvajamo tudi preko FB strani: Občina Izola, Art kino Odeon Izola, Kulturni dom Izola, Studio Parametrik