Art kino Odeon Art kino Odeon

Mesto, ki skrbi

La citta' che cura / The Caring City, 2018, Italija


Režija: Erika Rossi
Jezik: italijanščinadokumentarni, 1h29min

03.02.2019 ob 18.30 TFF po TFF-ju/Kino v živo


Dostop do zdravja ni vsem enako: življenjske razmere vplivajo na dejanske možnosti, ki jih ima oseba za skrb in ozdravitev. V soseskah na obrobju Trsta inovativen model nudi »zdravilo« izven institucionalnih standardov in opozarja na življenje zapostavljenih ljudi, ne da bi jih videl le skozi objektiv bolezni.

Vstop prost.

Po projekciji se nam pridruži režiserja Erika Rossi.

L’accesso alla salute non è uguale per tutti: le condizioni di vita influenzano la reale possibilità che una persona ha di curarsi e guarire. Nei quartieri alla periferia di Trieste, un modello di salute innovativo ripensa la ‘cura’ fuori dagli standard istituzionali, riportando l’attenzione sulla vita delle persone, senza vederle solo attraverso la lente della malattia.

Ingresso libero.