Art kino Odeon Art kino Odeon

Naravna dediščina ob Veliki vodi

, 2019, Slovenija


Režija: Alenka Furlan Čadež
Jezik: slovenskidokumentarni, 01h10min

05.02.2020 ob 20.30 Kino v živo/Dokumentarci ob sredah


Vabljeni na prvi večer v februarju rubrike Kino v živo, in sicer na ogled dokumentarnega filma Naravna dediščina ob Veliki vodi, ki osvetljuje življenje edinstvene kraške Reke.

Gledalca po poti od Snežnika do izliva reke v morje popelje osem sodelujočih strokovnjakov. Dr. Boštjan Surina opisuje biološki vidik tukajšnjega območja, hidrogeograf dr. Gregor Kovačič – oba sta izredna profesorja na Univerzi na Primorskem – značaj reke in njene doline, mag. Daniel Rojšek z zavoda za varstvo narave je v filmu nekakšen opomnik, zaščitnik narave. Bogastvo tukajšnjih starodavnih in prvinskih bukovih gozdov razloži mag.

Špela E. Koblar Habič z Zavoda za gozdove, ki se je zelo zavzemala tudi za vpis gozdnega rezervata Snežnik – Ždrocle na Unescov seznam. Strokovna sodelavca Javnega zavoda Park Škocjanske jame Borut Peric in Tomaž Zorman med drugim razkrivata zanimivosti iz zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam in opozorita tudi na današnje onesnaževalce. O ribjem življu in akumulacijah Mola in Klivnik spregovori gospodar ribiške družine Bistrica Iztok Grlj, zgodovinar Ivan Simčič iz Pokrajinskega muzeja Koper pa razkriva, da so v preteklosti strugo Reke celo prestavljali.