Art kino Odeon Art kino Odeon

Skupnost – vsakdan srbske skupnosti v Trstu – ODPADE

The Community - Ordinary Serbian Life in Trieste, 2019, Italija


Režija: Alessio Bozzer
Jezik: italijanščinadokumentarni, 1h2min

04.02.2019 ob ODPADE


Srbska pravoslavna skupnost je najstarejša in najštevilčnejša v Trstu. In to je tudi tista, ki se je najbolje uveljavila in ki danes najbolje sobiva v družbeni strukturi. Skupnost opisuje to zaplet, pripoveduje življenje in zgodbe srbsko-tržaške skupnosti. Podobe spremljajo življenje in vsakodnevne dejavnosti nekaterih ljudi, srbskih priseljencev ali otrok Srbov, rojenih v Trstu, mešanih parov, bolj ali manj mladih. Film, ki poskuša opisati prepletanje svojih srbskih tradicij in navad s tistimi v njihovi novi kulturi, italijanski iz Trsta, govori o konkretnem primeru uspešne integracije, čeprav s težavami in razlikami, ki lahko nastanejo med dvema različnima entitetama.

Vstop prost.

Napovednik/Trailer: https://vimeo.com/309476104

La comunità serbo ortodossa è la più antica e la più numerosa a Trieste. Ed è anche quella che meglio si è insediata e che oggi meglio convive nel tessuto sociale. The Community descrive questo intreccio, raccontando la vita e le storie della comunità serbo-triestina. Le immagini seguono la vita e le attività di tutti i giorni di alcune persone, serbi immigrati, o figli di serbi nati a Trieste, coppie miste, più o meno giovani. Cercando di descrivere l’intreccio delle loro tradizioni ed abitudini serbe, con quelle della loro nuova cultura, quella italiana triestina, il film racconta di un esempio concreto di integrazione riuscita, seppur con le difficoltà e le differenze che possono nascere tra due entità differenti.

Ingresso libero.