Art kino Odeon Art kino OdeonSTOLETNICA FRANTIŠKA ČAPA V IZOLI

, 2014, SlovenijaPiran, Jugoslavija, hmin

3.4.2014 ob 20:30


STOLETNICA FRANTIŠKA ČAPA V IZOLI + POKLON IVANU MARINČKU

IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI FRANTIŠEK ČAP A ISOLA + OMAGGIO A IVAN MARINČEK

Lani decembra bi sto let slavil František Čap, filmski režiser češkega rodu, ki je s svojim izjemnim profesionalizom pustil neizbrisen pečat v slovenskem filmskem, pa tudi širšem kulturnem okolju.
Čapovi filmi, nagrajeni tako na uglednih filmskih festivalih v tujini (Cannes, Benetke) kot v takrat domačem Pulju ter vsesplošno priljubljeni pri občinstvu, pričajo o avtorjevi sposobnosti prečenja pogosto nepremostljivih prepadov med kritiškimi in komercialnimi zahtevami, med umetniško senzibiliteto in spretnostmi filmske obrti.
V Izoli se ga bomo spomnili s projekcijo dveh filmskih biserov, ki ju kot direktor fotografije podpisuje naš legendarni filmski snemalec Ivan Marinček. Ta se nam bo tudi pridružil na pogovoru po projekciji obeh filmov, ob tej priložnosti pa bomo v preddverju kina odprli tudi posebno razstavo, posvečeno Ivanu Marinčku.
Dogodek so pripravili Art Kino Odeon, Slovenska kinoteka, Združenje filmskih snemalcev Slovenije, Slovenski filmski center in Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.

Lo scorso dicembre avrebbe compiuto cent’anni František Čap, il regista cinematografico di origini ceche che col suo straordinario professionismo ha lasciato un’impronta indelebile sia nell’ambiente filmico sloveno sia in una realtà culturale più ampia. I suoi film, premiati ai più rinomati festival del cinema all’estero (Cannes, Venezia) e all’allora festival cinematografico nazionale di Pola, furono amati ed apprezzati anche da parte del pubblico, e sono la testimonianza della  capacità dell’autore di superare i divari, spesso insormontabili, tra le pretese della critica e le esigenze commerciali, tra la sensibilità artistica e le destrezze dell’artigianato cinematografico.
A Isola lo ricorderemo con due pezzi da collezione, che portano anche la firma di Ivan Marinček, il leggendario cameraman sloveno. Marinček sarà presente al colloquio previsto al termine della proiezione di ciascuna delle pellicole. Per l’occasione, nell’atrio del cinema Odeon sarà anche allestita una mostra dedicata all’operatore Ivan Marinček.
L’evento è promosso dal Cinema d’essai Odeon, dalla Cineteca nazionale, dall’Unione degli operatori cinematografici della Slovenia, dal Centro cinematografico nazionale e dall’Archivio cinematografico nazionale presso l’Archivio della Repubblica di Slovenia.
Filmski program / Programma:
Piran – biser slovenskega primorja / Pirano – la perla del litorale sloveno
František Čap, Jugoslavija / Jugoslavia, 1965, 35mm, barvni / a colori, 10’